Informacje techniczne dotyczące przygotowania plików do druku

Pliki do wydruku mogą być zapisane jako:- wektorowe (Corel Draw do wersji 14, EPS)

UWAGA! Wszystkie fonty muszą być zamienione na krzywe!

- rastrowe CMYK (TIFF, PSD, JPG, BMP) –


Kolory Pantone również proszę zamienić na kolory CMYK
Szereg formatów plików nieprawidłowo zapisuje nadane wymiary w centymetrach lub metrach - łatwo więc o nieporozumienie. Najpewniejsze pod tym względem są formaty TIFF lub PSD. Ze względu na ograniczenia wymiarowe niektórych programów (np. nie można nadać w pliku wymiaru 10 czy 20 m), polecamy zapisanie pliku w skali 1:10, tzn. 10 x mniejsze wymiary, 10 x większa rozdzielczość.

Rozdzielczość prac do druku /dpi/
Potrzebna rozdzielczość plików rastrowych zależy od wymiarów grafiki, a tak naprawdę od odległości, z jakiej grafika będzie oglądana! Zbyt wielkie pliki wydłużają tylko czas ich przygotowania do druku. W doborze optymalnej rozdzielczości pomoże poniższa tabelka:

> ZOBACZ TABELKĘ < > tabelka przedstawia stosunek rozdzielczości do wielkości wydruku.